Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
๑๖ มกราคมของทุกปี วันครู
คำขวัญวันครู ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
Khanuwaralaksaburi Industrial and Community Education College
การบรูณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ
Twelve Values Announced by the Head of the National Council for Peace and Order.
FIXIT CENTER
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
เรียนจบแล้ว....ไปไหน
เรียนอาชีวะ จบแล้วมีงานทำ

คณะผู้บริหาร

 • boss2
  นางสาวสุดคนึง แก้ววี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
 • boss4นายรังสันต์ นุสติ
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข่าวด่วน

 • สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก

  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   สมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียด      โทร: 055-779478

  รบสมคร2561

ข่าวบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑   Read More...
IMAGE กีฬาอาชีวสัมพันธ์ ๖๑
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลันการอาชีพขาณุวรลักษบุรีเข้าร่วมเดินขบวน ประกวดร้องเพลง โชว์การแสดง... Read More...
IMAGE วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท.
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาสีภายในบึงบัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาสีภายในบึงบัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ Read More...
แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา
วันจันทร์, 10 ตุลาคม 2559
แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษาแจ้งนักเรียน... Read More...
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
วันอังคาร, 20 กันยายน 2559
อัตราค่าบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  ดังรายละเอียดนี้  Download... Read More...
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2559
               ด้วยวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ได้กำหนดนโยบายการรับนักศึกษา... Read More...
IMAGE ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี
วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่องการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘... Read More...
IMAGE แจ้งให้นักศึกษารับเงินทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
วันเสาร์, 07 พฤศจิกายน 2558
แจ้งให้นักศึกษารับเงินทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร Read More...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันพุธ, 18 ตุลาคม 2560
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา  จำนวน ๑... Read More...
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์, 25 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 18 กันยายน 2560
เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา Read More...
IMAGE เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
วันเสาร์, 20 มกราคม 2561
ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑   Read More...
IMAGE กีฬาอาชีวสัมพันธ์ ๖๑
วันเสาร์, 20 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลันการอาชีพขาณุวรลักษบุรีเข้าร่วมเดินขบวน ประกวดร้องเพลง โชว์การแสดง... Read More...
IMAGE วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท.
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาสีภายในบึงบัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาสีภายในบึงบัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ Read More...
IMAGE การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ. ประจำปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ. ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร... Read More...
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้
วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560
มาตรฐานที่ 1.1-1.5  คลิกมาตรฐานที่ 1.6-1.9  คลิกมาตรฐานที่ 2... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙... Read More...

header download

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1.1-1.5  คลิก
มาตรฐานที่ 1.6-1.9  คลิก
มาตรฐานที่ 2  คลิก
มาตรฐานที่ 3  คลิก
มาตรฐานที่ 4  คลิก
มาตรฐานที่ 5 คลิก
มาตรฐานที่ 6 คลิก
มาตรฐานที่ 7 คลิก
เอกสารประกอบแฟ้ม  คลิก

                                       manage

                                        fixit mini

manage
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

-ปีการศึกษา2557
-ปีการศึกษา2558
-ปีการศึกษา2559

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
49 หมู่5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทร.055-779478  แฟกซ์ 055-779369

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.