Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

Fixit Center โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต ตำบลบึงสามัคคี

 1439646718152

        โครงการศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน FIXIT CENTER ณ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร วันนี้ออกบริการเป็นวันแรก ได้รับความสนใจจากคนในชมชนเป็นอย่างมาก และขอเชิญชวนพี่น้องในบริเวณใกล้เคียงตำบลบึงสามัคคี นำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ทางการเกษตร ที่ชำรุดเสียหาย เข้ารับการซ่อมได้ ระหว่างวันที่ 15,16,22,23,29และ30 สิงหาคม 2558นี้

Fixit center โรงเรียนวังเจ้า ตำบลเทพนิมิต

1439646249190

                       โครงการศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน FIXIT CENTER ณ โรงเรียนวังเจ้า ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร วันนี้ออกบริการเป็นวันแรก ได้รับความสนใจจากคนในชมชนเป็นอย่างมาก และขอเชิญชวนพี่น้องในบริเวณใกล้เคียงตำบลเทพนิมิต นำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ทางการเกษตร ที่ชำรุดเสียหาย เข้ารับการซ่อมได้ ระหว่างวันที่ 15,16,22,23,29และ30 สิงหาคม 2558นี้

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
49 หมู่5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทร.055-779478  แฟกซ์ 055-779369

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.