Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
Khanuwaralaksaburi Industrial and Community Education College
การบรูณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ
Twelve Values Announced by the Head of the National Council for Peace and Order.
FIXIT CENTER
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
เรียนจบแล้ว....ไปไหน
เรียนอาชีวะ จบแล้วมีงานทำ

คณะผู้บริหาร

  • boss2
    นางสาวสุดคนึง แก้ววี
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ... Read More...
IMAGE เข้าร่วมการแห่กระทง ปี 2562
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562
Read More...
IMAGE รับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี         Read More...
IMAGE เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑   Read More...
IMAGE กีฬาอาชีวสัมพันธ์ ๖๑
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ Read More...
005 ประกาศยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพุธ, 04 มีนาคม 2563
ประกาศยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก!!! Read More...
แบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563
แบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษาแจ้งนักเรียน... Read More...
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันพุธ, 07 มีนาคม 2561
แจ้งนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560ให้นักเรียน... Read More...
แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา
วันจันทร์, 10 ตุลาคม 2559
แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษาแจ้งนักเรียน... Read More...
IMAGE ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562
เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี... Read More...
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง... Read More...
ประกาศประพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก Read More...
007 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
รายชื่อผู้ผ่าการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ คลิก!! Read More...
006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ คลิก!!!! Read More...
005 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563
วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ ๑ อัตรา... Read More...
004 ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว
วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ คลิก! Read More...
004 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย)
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา... Read More...
รายงานแสดงรายละเอียดที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2563
วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
รายงารแสดงรายละเอียดที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2563   Read More...
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 63
วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2563   Read More...
รายงานรายละเอียดที่สำคัญของงบทดลองเดือนสิงหาคม 2563
วันจันทร์, 28 กันยายน 2563
รายละเอียดที่สำคัญของงบทดลองเดือนสิงหาคม 2563   Read More...
รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2563
วันจันทร์, 28 กันยายน 2563
รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2563   Read More...
รายงานรายละเอียดที่สำคัญของงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563
รายงานรายละเอียดที่สำคัญของงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563   Read More...
IMAGE กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ... Read More...
IMAGE เข้าร่วมการแห่กระทง ปี 2562
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562
Read More...
IMAGE รับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี         Read More...
IMAGE เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
วันเสาร์, 20 มกราคม 2561
ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑   Read More...
IMAGE กีฬาอาชีวสัมพันธ์ ๖๑
วันเสาร์, 20 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลันการอาชีพขาณุวรลักษบุรีเข้าร่วมเดินขบวน ประกวดร้องเพลง โชว์การแสดง... Read More...
IMAGE วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท.
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาสีภายในบึงบัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาสีภายในบึงบัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ Read More...
IMAGE การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ. ประจำปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ. ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562
  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคาร, 22 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑... Read More...
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้
วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560
มาตรฐานที่ 1.1-1.5  คลิกมาตรฐานที่ 1.6-1.9  คลิกมาตรฐานที่ 2... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง... Read More...
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ... Read More...
ประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Read More...

header download

                                       manage

                                        fixit mini

                                        forking create 02 tn

 

manage
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

-ปีการศึกษา2557
-ปีการศึกษา2558
-ปีการศึกษา2559

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
49 หมู่5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทร.055-779478  แฟกซ์ 055-779369

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.